Test ve Analiz Hizmetleri


Sigun yazılım ve sistem geliştirme yaşam döngüsünün ara ürünleri ve her aşamasında geçerleme ve değerlendirme kapsamında test ve analiz hizmetleri sağlamaktadır. Sağlanan hizmetler arasında test stratejileri geliştirme, planlama, senaryo geliştirme, test yürütme ve istendiğinde müşterinin kendi aktivitelerini destekleme kapsamında tecrübeli personel kiralama yer almaktadır.

Test Teknoloji ve Araçları Hizmeti veya Desteği

  • Test otomasyonu
  • Test verilerin oluşturulması
  • Yazılım geliştirme Yaşam Döngüleri (Çevik, Waterfall, Spiral)

Test Yönetimi


  • Kaynak Yönetimi
  • Takvim Planlama

Test Yönetimi


  • Fonksiyonel Testler
  • Fonksiyonel Olmayan Testler
  • Performans ve Yük Testleri
  • Güvenlik Testleri

Copyright © 2016 Sigun, Inc.