Vizyonumuz?

Sigun olarak en önemli hedefimiz yerli kalifiye personel ve kaynakları kullanarak IT ve gömülü sistemler kapsamında özel çözümler üretmektir.

Misyonumuz?

Araştırma ve geliştirmenin teknolojik gelişmede ne kadar önemli olduğunun bilincinde ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak dünya pazarlarında gururla yer almaktır.

Image
Copyright © 2016 Sigun, Inc.