Kalite Politikamız

“Sigun A.Ş.” olarak faaliyet alanlarımızda yasal mevzuatlar çerçevesinde; işlerin kaliteden ödün vermeden zamanında ve istenen şartlarda, standartlarda yapılmasını sağlamak, personelin sürekli eğitimi ile müşteri memnuniyetini üst düzeyde gerçekleştirmek ve tarafsız yapımızı korumak ve kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Kalite Politikamızın İlkeleri

  • Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
  • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımlar
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, dayanıklı tüketim sektöründe kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.
Copyright © 2016 Sigun, Inc.