İnsan Kaynakları Politikamız

Şirket başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması, Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve SİGUN A.Ş.’nin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi İnsan Kaynaklarının önceliğidir.

Bu kapsamda insan kaynakları politikası hedeflerimiz;


 • Güçlü bir kurum kültürü oluşturmak
 • Çalışanlarımızın motivasyonunu ve kurum kültürüne bağlılıklarını ön planda tutmak
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek
 • Çalışanlarımızın eğitimlerini ve kendilerini geliştirmelerini önemsemek

 • En iyi etki için kaynakları organize etmek
 • Kaynaklardaki ilerlemeyi izlemek ve değerlendirmek
 • Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak
 • Şeffaf ve güven odaklı çalışma prensibi izlemek
 • Yetenek odaklı kariyer planlaması yaparak maksimum verimlilik sağlamak

Değerlerimiz

 • Açık iletişim sağlarız
 • Şeffaflık ve güvenirlilik için çabalarız
 • Ekip çalışmasını önemseriz
 • Ahlaki ve çevresel değerlere karşı sorumluluk sahibiyiz

 • Kültürel çeşitliliğe duyarlıyız
 • Proaktif yönetimi benimseriz
Copyright © 2016 Sigun, Inc.