Gücümüzü Çalışanlarımızdan Alıyoruz.

Sektördeki başarımızla beraber insan kaynakları politikamızın hedefi çalışanlarımızın geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır.

Sürekli Gelişim Felsefemiz

Çalışanlarımızın çağın gereklerine ayak uydurabilen, değişime ve gelişime açık, takım çalışmasına yatkın, başarı odaklı, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmaları bizim için önemlidir. Bilişim sektörünün değişkenliği ve aktifliği düşünüldüğünde bunu zorunlu görmekteyiz. Her bir çalışanımız verimlilik, etkinlik, kalite, etik değerlere bağlılık ve güven ile özdeş olan bir marka kapsamında çalıştığı bilinci ile hareket eder. Çalışma arkadaşlarımızın yetkinliklerine uygun işlerde çalışması desteklenir.

Image

Sektörde Fark Yaratmak

Sigun’nda çalışma ortamı, çalışanların bilgi ve deneyimlerini kullanarak sektörde fark yaratmalarını destekler. Bu kapsamda Sigun, sektöre de nitelikli insan kaynağı kazandırır.

Copyright © 2016 Sigun, Inc.