Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS teknolojisi kullanılarak kaynak yönetimi, varlık yönetimi, alt yapılar, arkeoloji, çevresel etki değerlendirmesi, maden haritalama, haritacılık, askeri uygulamalar, hava, deniz ve kara trafiği izleme araç takip sistemleri gibi alanlarda çözümler sunmaktayız.

Uzamsal büyük verilerin değerlendirilmesi büyük veri ve coğrafi bilgi altyapılarının kesintisiz ve uyumlu çalışması ile sağlanmaktadır. Sigun bu konuda aşağıdaki aşamaları gerçekleştirmektedir:

  • Veri toplama ve analizi
  • Veri işleme ve yönetimi
  • Veri birleştirme ve organizasyonu
  • Veri iyileştirme
  • Metadata üretimi
  • Kaynak bilgisi

Sigun, bu kapsamda kamu güvenliği, kentsel/global taşıma ve trafik, acil durum yönetimi, sağlık hizmetleri, enerji, pazarlama ve reklamcılık sektörleri için çözüm üretmektedir.

Copyright © 2016 Sigun, Inc.